RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Ustroj računovodstva poreza na dodanu vrijednost

rrif - 1.1998, str. 5

Obračun i evidencija poreza na dodanu vrijednost na primjerima nabave i prodaje

rrif - 1.1998, str. 12

Vođenje poreznih evidencija U-RA i I-RA u sustavu PDV-a

rrif - 1.1998, str. 24

Uplata i povrat poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza

rrif - 1.1998, str. 24

Autorski honorari i dohodci po osnovi ugovora o djelu u sustavu PDV-a

rrif - 1.1998, str. 38

Porez na dodanu vrijednost kod međunarodnih usluga

rrif - 1.1998, str. 44

Poslovi lizinga u sustavu poreza na dodanu vrijednost

rrif - 1.1998, str. 48

Registar i kontrola obveznika PDV-a

rrif - 1.1998, str. 56

Evidentiranje poslovnih primitaka i izdataka obrtnika u sustavu PDV-a

rrif - 1.1998, str. 58

Evidentiranje poslovnih primitaka i izdataka obrtnika u sustavu PDV-a

rrif - 1.1998, str. 58

Knjiženje popisnih (inventurnih) razlika

rrif - 1.1998, str. 65

Godišnji obračun neprofitnih organizacija

rrif - 1.1998, str. 73

Godišnji obračun proračuna i proračunskih korisnika

rrif - 1.1998, str. 86

Revizor i prijevara

rrif - 1.1998, str. 96

Novosti iz međunarodnog računovodstva i reviziej

rrif - 1.1998, str. 99

Cijene bankarskih usluga u nas

rrif - 1.1998, str. 102

Financijska infrakstrutura Republike Hrvtaske (II. dio)

rrif - 1.1998, str. 110

Novi poslovi na finacijskim burzama

rrif - 1.1998, str. 118

Novosti u posebnim porezima - trošarinama

rrif - 1.1998, str. 125

Godišnji obračun posebnih poreza - trošarina

rrif - 1.1998, str. 128

Porezne kartice i obrazac ID-1 za 97. godinu koje treba predati u Poreznu upravu do 31.siječnja 98g.

rrif - 1.1998, str. 128

Porezne kartice i obrazac ID-1 za 97. godinu koje treba predati u Poreznu upravu do 31.siječnja 98g.

rrif - 1.1998, str. 132

Način obavljanja platnog prometa s inozemstvom

rrif - 1.1998, str. 137

Carinski postupak pri uvozu motornih vozila

rrif - 1.1998, str. 142

Konačnii obračun amortizacije za samostalne dijelatnosti za 1997. godinu

rrif - 1.1998, str. 146

Pregled propisanih poslovnih knjiga obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 1.1998, str. 152

Planiranje i plan kao istrument upravljanja poslovnim rezultatom

rrif - 1.1998, str. 153

Plebiscit na policama u trgovini na malo

rrif - 1.1998, str. 158

Zanimljivosti iz svijeta

rrif - 1.1998, str. 160

Gospodarski odnosi s Republikom Slovenijom

rrif - 1.1998, str. 161

Novi propisi

rrif - 1.1998, str. 166

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 1.1998, str. 169

Od 1.I. 1998. i obrtnici sva plaćanja moraju obavljati preko žiro-računa

rrif - 1.1998, str. 171

Od 1.I. 1998. novi način plaćanja gotovim novcem

rrif - 1.1998, str. 172

Registracija vozila u sustavu PDV-a i posebnih poreza od 1.siječnja 1998

rrif - 1.1998, str. 173

Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori u 1998.

rrif - 1.1998, str. 173

Pregled naknada,potpora i nagrada,plaća,osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 1.1998, str. 174

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u siječnju 1998

rrif - 1.1998, str. 177

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 1998

rrif - 1.1998, str. 180

Blagdan 6.siječnja - Sveta tri kralja

rrif - 1.1998, str. 180

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u prosincu)

rrif - 1.1998, str. 181

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana

rrif - 1.1998, str. 182

Konformni koeficijent za siječanj

rrif - 1.1998, str. 183

Pregled koeficijenata porasta cijena

rrif - 1.1998, str. 184

Index gospodarskih kretanja Republike Hrvatske

rrif - 1.1998, str. 185

Pregled srednjih tečajeva nekoh valuta na tečajnici HNB od 1.XII. do 31.XII.1997

rrif - 1.1998, str. 186

Varaždisnko tržište vrijedonosnicama d.d. (od 26.XI. do 19.XII.1997.)

rrif - 1.1998, str. 186

Objava rezultata poslovanja

rrif - 1.1998, str. 191

Contents

rrif - 1.1998, str. 201

Summaries

rrif - 1.1998, str. 202
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)