RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Rješenje o predstečajnoj nagodbi

Predmet: Ovrhovoditelju, kao vjerovniku iz postupka predstečajne nagodbe, dopušteno je pokretanje ovršnog postupka protiv ovršenika, ali samo za iznos koji je rješenjem o predstečajnoj nagodbi određen za isplatu i na temelju rješenja o predstečajnoj nagodbi kao ovršne isprave.

Broj presude: Gž Ovr-418/2018-2, od 17. travnja 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Potrebno je napomenuti kako je ovrhovoditelju, kao vjerovniku iz postupka predstečajne nagodbe dopušteno pokretanje ovršnog postupka protiv ovršenika, ali samo za iznos koji je rješenjem o predstečajnoj nagodbi određen za isplatu i na temelju rješenja o predstečajnoj nagodbi kao ovršne isprave. Također, ovrhovoditelj ovrhu ne može tražiti na temelju bjanko zadužnice ovjerene od javnog bilježnika B. J. iz S. pod brojem OV-3635/10 kao ovršne isprave, jer je ista sukladno odredbi članka 81. stavak 4. ZPNFS-a, prema dužniku izgubila pravnu snagu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)