RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Redoviti otkaz ugovora o radu

Predmet: Nedisciplinirano i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga i pretpostavljenima, te neprofesionalni odnos prema sredstvima rada razlog je za redoviti otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika.

Broj presude: Revr-968/11-2 od 28. veljače 2012.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Budući da se tužitelj kao radnik tuženika nije ponašao u skladu s takvim standardom ponašanja – jer se ono što je činio ne može okarakterizirati primjerenim ili discipliniranim i profesionalnim postupanjem, njegovom je postupanju, a sve nakon što je prethodno više puta bio pisanim putem upozoren na iskazano neprihvatljivo ponašanje te mogućnost otkaza ugovora o radu ako nastavi s kršenjem radnih obveza, pravilno dano značenje povreda koje prema svojoj težini i karakteru opravdavaju (u smislu odredbe čl. 113. st. 1. podst. 3. ZOR-a) pobijanu tuženikovu odluku o otkazu s njime zaključenog ugovora o radu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)