RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ravnatelj školske ustanove

Predmet: Kako se tužiteljica prijavila na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja ovlaštena je za podnošenje tužbe te je upitno ima li se primijeniti odredba kojom je propisano da osoba koja je razriješena prije isteka mandata jer nije ispunjavala obveze iz ugovora, ne može biti ponovno imenovana za ravnatelja niti vršitelja dužnosti ravnatelja školske ustanove slijedećih 10 godina.

Broj presude: Gž R-29/2019-2, od 17. travnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Prijava tužiteljice na natječaj za izbor ravnatelja odbačena je upravo iz razloga jer je odlukom tuženika od 3. svibnja 2018. razriješena dužnosti ravnatelja s 3. svibnja 2018. na prijedlog prosvjetnog inspektora. Obzirom da prijava tužiteljice na natječaj za izbor ravnatelja nije uzeta u razmatranje upravo iz razloga što je odlukom tuženika razriješena dužnosti ravnatelja, a da se kod Općinskog suda u Osijeku pod poslovnim brojem Pr-278/2018 vodi postupak radi osporavanja te odluke, ishod postupka posl.br. Pr-278/2018 predstavlja prethodno pitanje za ovu parnicu, jer od ishoda tog postupka zavisi odluka u ovoj pravnoj stvari tj. je li tužiteljica zadovoljavala uvjete da bi se njezina prijava na natječaj uzela u razmatranje.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)