RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Raspolaganje poslovnim udjelom

Predmet: Imatelju poslovnog udjela koji se prenosi prestaje članstvo u društvu s ograničenom odgovornošću.

Broj presude: Revt-143/2010-2 od 18. listopada 2011.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

S obzirom na pravnu valjanost predmetnog ugovora o prijenosu poslovnog udjela, tužitelj je prestao biti član drugotuženika te je odluka skupštine društva drugotuženika od 20. lipnja 2005. o smanjenju temeljnog kapitala i izmjeni izjave o osnivanju društva P.P. d.o.o. S. pravno valjana iako je donesena bez nazočnosti tužitelja. S tim u svezi neosnovano tužitelj zahtjeva da sud naloži upravi drugotuženika da bez odgađanja dostavi registru prvostupanjskog suda presudu kojom se utvrđuje ništavost te odluke skupštine drugotuženika.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)