RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog godišnji popis (inventura)

Prilog godišnji popis (inventura)

Mjesec:

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2016. godinu

PrPI - 11.2016, str. 3

Knjigovodstvo manjkova utvrđenih godišnjim popisom imovine i obveza trgovačkih društava

PrPI - 11.2016, str. 12

Manjak nastao radnjom zaposlenika i mogućnosti njegove nadoknade

PrPI - 11.2016, str. 26

Godišnji popis kod samostalnih obrtničkih djelatnosti

PrPI - 11.2016, str. 30
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)