RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Proturječnost razloga o odlučnim činjenicama

Predmet: Razlozi o odlučnim činjenicama sadržani u obrazloženju pobijanog rješenja su proturječni te nije jasno kako je drugostupanjski sud na temelju izvješća i rješenja potražnice, na kojoj se ne nalazi potpis primatelja, zaključio kako je punomoćnik tužitelja primio rješenje o upućivanju u parnicu 29. prosinca 2010., od kojeg dana mu je utvrđen početak tijeka prekluzivnog roka.

Broj presude: Rev 2679/2019-3, od 15. listopada 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Pritom treba reći kako tužitelj neosnovano smatra da odredba čl. 215. Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 57/11. i 28/13. – dalje: ZPP) i pozivanje stečajnog upravitelja da preuzme postupak utječe na prekluzivni rok propisan odredbom čl.c179. SZ i pravo tužitelja kao stečajnog vjerovnika kojemu je osporena tražbina u stečajnom postupku predložiti nastavak već ranije pokrenute parnice u propisanom roku i nastupanje propisanih posljedica ako to ne učini.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)