RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Mjere ograničavanja korištenja proračunskim sredstvima

Pror - 5.2020, str. 4

Obustava javne nabave nekim osobama u određenim okolnostima

Pror - 5.2020, str. 10

Iznimna žurnost kao povod za pregovarački postupak bez prethodne objave

Pror - 5.2020, str. 13

Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi

Pror - 5.2020, str. 21

Javna služba i javna ovlast

Pror - 5.2020, str. 24

Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Pror - 5.2020, str. 28
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)