RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna

Pror - 3.2020, str. 2

Napomene uz sastavljanje prvih tromjesečnih financijskih izvještaja za 2020. godinu u sustavu proračuna

Pror - 3.2020, str. 12

Obveza predaje godišnjeg izvješća o nepravilnostima

Pror - 3.2020, str. 17

Obveza i način povrata sredstava te vođenja evidencije o povratu sredstava

Pror - 3.2020, str. 20

Financiranje decentraliziranih funkcija u 2020. godini

Pror - 3.2020, str. 24

Izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2019. godinu

Pror - 3.2020, str. 32

Izuzetno niske ponude

Pror - 3.2020, str. 38

Okvirni sporazum kao instrument za zbirnu nabavu u praksi javne nabave

Pror - 3.2020, str. 44

Uvećanje plaće za državne službenike i namještenike koji rade na EU-projektima

Pror - 3.2020, str. 58
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)