RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Izrada financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2021. – 2023. godine

Pror - 10.2020, str. 3

Izrada financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. - 2023. godine

Pror - 10.2020, str. 11

Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine

Pror - 10.2020, str. 25

Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

Pror - 10.2020, str. 28

Pravo uvida u dokumentaciju postupka i ponude drugih ponuditelja u postupcima javne nabave

Pror - 10.2020, str. 36
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)