RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Polugodišnji financijski izvještaji za 2019. u sustavu proračunskog računovodstva

Pror - 7.2019, str. 3

Mjere za poboljšanje učinkovitosti rashoda proračuna u 2019. godini

Pror - 7.2019, str. 8

Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi

Pror - 7.2019, str. 10

Neke sudske presude protiv odluka Državne komisije

Pror - 7.2019, str. 20

Sukladnost gospodarskog subjekta s normama osiguranja kvalitete i normama upravljanja okolišem

Pror - 7.2019, str. 27

Korištenje vlastitih prihoda proračunskih korisnika u kulturi – korisnici državnog proračuna

Pror - 7.2019, str. 34

Neka tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 7.2019, str. 36
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)