RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Rokovi čuvanja računovodstvene dokumentacije u proračunskom računovodstvu

Pror - 4.2019, str. 3

Ostvarivanje i korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika

Pror - 4.2019, str. 5

„Kažnjavanost“ kao obvezni razlog isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave

Pror - 4.2019, str. 11

U povodu odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske

Pror - 4.2019, str. 21

Posebnosti u provedbi zakona na lokalnoj razini

Pror - 4.2019, str. 28

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

Pror - 4.2019, str. 41

Novosti pri obračunu plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

Pror - 4.2019, str. 46

Godišnji odmori u javnom području

Pror - 4.2019, str. 51

Napomene uz sastavljanje izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu

Pror - 4.2019, str. 68
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)