RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Tromjesečni financijski izvještaji za 2019. godinu u sustavu proračuna

Pror - 3.2019, str. 2

Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračuna

Pror - 3.2019, str. 5

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu - podsjetnik za ministarstva, druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te za općine, gradove i županije

Pror - 3.2019, str. 13

Profesionalni propust u sustavu javne nabave

Pror - 3.2019, str. 17

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

Pror - 3.2019, str. 25

Izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu

Pror - 3.2019, str. 31

Plaće u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama

Pror - 3.2019, str. 36
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)