RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Novi sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Hrvatskoj

Pror - 11.2019, str. 3

Raspolaganje nefinancijskom imovinom u ministarstvima i drugim upravnim organizacijama

Pror - 11.2019, str. 7

eRačuni u sustavu javne nabave primljeni od stranih dobavljača

Pror - 11.2019, str. 11

Predmet javne nabave

Pror - 11.2019, str. 13

Donošenje proračuna JLP(R)S-a za 2020. godinu

Pror - 11.2019, str. 20

Novosti u sastavljanju izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu

Pror - 11.2019, str. 26

Izmjene i dopune Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Pror - 11.2019, str. 29

Promijenjen je kolektivni ugovor za zdravstvo

Pror - 11.2019, str. 33
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)