RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna

Pror - 10.2019, str. 3

Promjena uplatnih računa za javne prihode

Pror - 10.2019, str. 6

Izmjene ugovora / okvirnih sporazuma u sustavu javne nabave

Pror - 10.2019, str. 9

Planiranje na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za razdoblje 2020. – 2022. godine

Pror - 10.2019, str. 19

Financijski planovi proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2020. – 2022. godine

Pror - 10.2019, str. 31

Zakon o državnim službenicima

Pror - 10.2019, str. 40
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)