RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Europski projekti u sustavu proračuna – državni proračun

Pror - 1.2019, str. 3

Sastavljanje i predaja financijskih izvještaja 2018. godine u sustavu proračuna

Pror - 1.2019, str. 16

Iznimna žurnost u sustavu javne nabave

Pror - 1.2019, str. 24

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu

Pror - 1.2019, str. 31

Obračun, isplata i izvješćivanje o plaćama u slučaju pripajanja poslovnog subjekta

Pror - 1.2019, str. 39

Plaće službenika i namještenika na državnoj i lokalnoj razini

Pror - 1.2019, str. 42

Sustavi unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Pror - 1.2019, str. 47
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)