RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Polugodišnji financijski izvještaji za 2018. godinu s osvrtom na sadržaj bilježaka

Pror - 6.2018, str. 3

Prijenosi sredstava između proračunskih korisnika istog proračuna

Pror - 6.2018, str. 7

Otpis potraživanja, obročna naplata i prodaja potraživanja

Pror - 6.2018, str. 13

Čuvanje računovodstvene dokumentacije u proračunskom sustavu

Pror - 6.2018, str. 16

Postupanje s prijepornim nejavnim potraživanjima

Pror - 6.2018, str. 19

Zajednica gospodarskih subjekata

Pror - 6.2018, str. 26

Računska pogreška

Pror - 6.2018, str. 37

Utvrđivanje materijalnih prava lokalnih službenika i namještenika

Pror - 6.2018, str. 45

Plaće te ograničenja plaća i naknada u lokalnim jedinicama

Pror - 6.2018, str. 49

Godišnji odmor državnih i javnih službenika i namještenika u 2018. godini

Pror - 6.2018, str. 61
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)