RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Sukob interesa državnih i lokalnih službenika

Pror - 3.2018, str. 3

Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2017. godinu

Pror - 3.2018, str. 9

Postupak javne nabave u fazi pregleda i ocjene ponuda

Pror - 3.2018, str. 12

Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata u sustavu javne nabave

Pror - 3.2018, str. 22

Nepravilnosti u primjeni propisa koji uređuju javnu nabavu

Pror - 3.2018, str. 30

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S te ministarstva i druga državna tijela

Pror - 3.2018, str. 35

Izmjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 3.2018, str. 45

Tromjesečni financijski izvještaji za 2018. godinu u proračunskom računovodstvu

Pror - 3.2018, str. 48

Motrište izvršavanja državnog proračuna

Pror - 3.2018, str. 55

Mjesni odbori i vijeća nacionalnih manjina kao proračunski korisnici

Pror - 3.2018, str. 60
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)