RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

Pror - 2.2018, str. 3

Sklapanje ugovora koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama za proračunske korisnike

Pror - 2.2018, str. 9

Mogućnosti zaduživanja i davanja jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini

Pror - 2.2018, str. 13

Nove posljedice nedonošenja proračuna

Pror - 2.2018, str. 20

Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi

Pror - 2.2018, str. 25

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti u postupcima javne nabave

Pror - 2.2018, str. 29

Plaća i materijalna prava lokalnih čelnika koji profesionalno obnašaju dužnost

Pror - 2.2018, str. 35

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu za proračunske i izvanproračunske korisnike

Pror - 2.2018, str. 40

Novi kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Pror - 2.2018, str. 44
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)