RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2017. godinu

Pror - 11.2018, str. 3

Elektroničko izdavanje računa

Pror - 11.2018, str. 10

Isključenje gospodarskog subjekta

Pror - 11.2018, str. 11

Izrada dokumentacije o nabavi prema važećem Zakonu o javnoj nabavi i provedbenim propisima istoga Zakona

Pror - 11.2018, str. 17
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)