RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Izrada financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2019. – 2021. godine

Pror - 10.2018, str. 3

Izrada proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova njezinih korisnika za 2019. – 2021. godinu

Pror - 10.2018, str. 10

Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna

Pror - 10.2018, str. 25

Praksa u sustavu javne nabave

Pror - 10.2018, str. 27

Plaće u zdravstvu

Pror - 10.2018, str. 37
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)