RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Provedba Europskih strukturnih i investicijskih fondova (2014. – 2020.)

Pror - 9.2017, str. 2

Novi podzakonski propisi u području javne nabave

Pror - 9.2017, str. 5

Obveza primjene Zakona o javnoj nabavi

Pror - 9.2017, str. 15

“Opće” obveze naručitelja u sustavu javne nabave

Pror - 9.2017, str. 22

Praksa Državne komisije prema novome Zakonu o javnoj nabavi

Pror - 9.2017, str. 29

Kontrole izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu

Pror - 9.2017, str. 35

Izrada Državnog proračuna za razdoblje 2018. – 2020.

Pror - 9.2017, str. 42

Planiranje na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za razdoblje 2018. – 2020.

Pror - 9.2017, str. 51
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)