RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Pomoći i prijenosi sredstava unutar sustava općeg proračuna

Pror - 6.2017, str. 2

Čuvanje računovodstvene dokumentacije u proračunskom sustavu

Pror - 6.2017, str. 8

Pravna zaštita u javnoj nabavi

Pror - 6.2017, str. 11

Praksa DKOM-a u javnoj nabavi

Pror - 6.2017, str. 20

Najčešće dvojbe u vezi s konstituiranjem lokalnih predstavničkih tijela

Pror - 6.2017, str. 25

Promjene financijskog plana proračunskog korisnika JLP(R)S

Pror - 6.2017, str. 30

Godišnji odmori javnih službenika i namještenika u 2017. godini

Pror - 6.2017, str. 34

Godišnji odmor državnih službenika i namještenika u 2017. godini

Pror - 6.2017, str. 40

Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji

Pror - 6.2017, str. 45

Mjere za daljnji razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Pror - 6.2017, str. 51
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)