RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Proračunski prijenosi sredstava

Pror - 5.2017, str. 2

Ekonomski najpovoljnija ponuda kao kriterij za odabir ponude u novom Zakonu o javnoj nabavi

Pror - 5.2017, str. 6

Obvezne osnove isključenja u postupcima javne nabave

Pror - 5.2017, str. 15

Početak mandata predstavničkog i izvršnog tijela nakon lokalnih izbora

Pror - 5.2017, str. 21

Rješavanje pitanja nespojivosti nakon provedbe lokalnih izbora

Pror - 5.2017, str. 30

Kontroling u javnom sektoru

Pror - 5.2017, str. 36
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)