RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Metoda pojednostavljenih troškova u praćenju EU-ovih projekata

Pror - 12.2017, str. 2

Godišnji popis u proračunskom sustavu

Pror - 12.2017, str. 5

Provjere u proračunskom računovodstvu za 2017. godinu

Pror - 12.2017, str. 15

Proračunske osobe - sastavljanje 12. obrasca PDV za 2017. godinu

Pror - 12.2017, str. 32

Osvrt na Državni proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Pror - 12.2017, str. 47

Izvršavanje državnog proračuna za 2018. godinu

Pror - 12.2017, str. 53

Osvrt na promjene državnog proračuna za 2017. godinu

Pror - 12.2017, str. 57

Promjene u izvještaju o izvršenju proračuna

Pror - 12.2017, str. 63

Javno financiranje programa i projekata udruga s motrišta davatelja

Pror - 12.2017, str. 68

Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi za javne naručitelje

Pror - 12.2017, str. 71

Izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2016. godinu

Pror - 12.2017, str. 79

Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Pror - 12.2017, str. 87

Ključne novine u sustavu lokalne samouprave

Pror - 12.2017, str. 92
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)