RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Evidentiranje prihoda i rashoda projekata financiranih iz EU-ovih sredstava − državna razina

Pror - 1.2017, str. 2

Knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda iz EU-ovih sredstava – lokalna samouprava

Pror - 1.2017, str. 9

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2016. godinu

Pror - 1.2017, str. 19

Osvrt na Državni proračun i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Pror - 1.2017, str. 28

Zatvaranje nekih operativnih EU-ovih programa

Pror - 1.2017, str. 36

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje

Pror - 1.2017, str. 41

Novele u sustavu i ustrojstvu državne uprave

Pror - 1.2017, str. 47
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)