RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Mjesni odbori i vijeća nacionalnih manjina kao proračunski korisnici

Pror - 9.2016, str. 2

Ugovor o javnoj nabavi - sklapanje, izvršenje i izmjene

Pror - 9.2016, str. 7

Proces planiranja za razdoblje 2017. - 2019. godine

Pror - 9.2016, str. 14

Materijalna prava državnih službenika i namještenika

Pror - 9.2016, str. 19

Najava novog Zakona o državnom uredu za reviziju

Pror - 9.2016, str. 23

Novi Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Pror - 9.2016, str. 28
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)