RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Polugodišnji financijski izvještaji za 2016. godinu u sustavu proračuna

Pror - 7.2016, str. 2

Odgovori na pitanja iz sustava javne nabave

Pror - 7.2016, str. 11

Posljedice podnošenja ostavke na lokalne dužnosti

Pror - 7.2016, str. 18

Napredovanje državnih službenika

Pror - 7.2016, str. 25

Plaćeni dopust službenika i namještenika u javnim službama

Pror - 7.2016, str. 28

Plaćeni dopust državnih službenika i namještenika

Pror - 7.2016, str. 33

Kontrole izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu

Pror - 7.2016, str. 37

Novi Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

Pror - 7.2016, str. 42
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)