RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Evidentiranje prihoda koji se uplaćuju na račun državnog proračuna

Pror - 5.2016, str. 2

Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

Pror - 5.2016, str. 5

Raspodjela poreza na dohodak

Pror - 5.2016, str. 14

Izuzeća u javnoj nabavi – sektorski naručitelji

Pror - 5.2016, str. 25

Rješidbe iz pravne zaštite u sustavu javne nabave

Pror - 5.2016, str. 32

Poslovna tajna u sustavu javne nabave

Pror - 5.2016, str. 42

Primjena instituta nespojivosti na lokalnoj razini

Pror - 5.2016, str. 51

Lokalni referendum i drugi oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju

Pror - 5.2016, str. 58

Godišnji odmor javnih službenika i namještenika u 2016. godini

Pror - 5.2016, str. 65

Godišnji odmor državnih službenika i namještenika u 2016. godini

Pror - 5.2016, str. 71

Pregled materijalnih prava u javnim službama

Pror - 5.2016, str. 77

Pregled materijalnih prava u državnim službama

Pror - 5.2016, str. 79

Vezne tablice

Pror - 5.2016, str. 84
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)