RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Izvještaj o obvezama

Pror - 3.2016, str. 2

Statističko izvješće javne nabave za 2015.godinu

Pror - 3.2016, str. 7

Plan nabave, sadržaj, način izrade i objava, s primjerima iz prakse

Pror - 3.2016, str. 13

Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD)

Pror - 3.2016, str. 21

Pravila i sredstva komunikacije u sustavu javne nabave

Pror - 3.2016, str. 26

Mjesna samouprava

Pror - 3.2016, str. 36

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu za osobe iz proračunskog sustava

Pror - 3.2016, str. 42

Godišnje izvještavanje o sustavu unutarnjih kontrola

Pror - 3.2016, str. 45

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Pror - 3.2016, str. 47
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)