RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna

Pror - 7.2015, str. 3

Dodatne mjere fiskalne konsolidacije za 2015. godinu

Pror - 7.2015, str. 9

Sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Pror - 7.2015, str. 11

Ostvarivanje pravne zaštite u javnoj nabavi pokretanjem upravnog spora

Pror - 7.2015, str. 18

Odgovori na pitanja iz područja javne nabave

Pror - 7.2015, str. 26

Priroda mandata člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pror - 7.2015, str. 33

Godišnji odmor za javni sektor

Pror - 7.2015, str. 42

Nova osnovica za isplatu jubilarne nagrade u javnom sektoru

Pror - 7.2015, str. 49
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)