RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju lokalnih proračuna

Pror - 5.2015, str. 3

Razlozi isključenja prema Direktivi 2014/24/EU

Pror - 5.2015, str. 9

Javna nabava – primjeri iz prakse

Pror - 5.2015, str. 16

Odgovori na pitanja iz područja javne nabave

Pror - 5.2015, str. 22

Rad predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pror - 5.2015, str. 29

Nespojivost dužnosti i sukob interesa lokalnih dužnosnika

Pror - 5.2015, str. 36
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)