RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Promjena početnih stanja 1. siječnja 2015. godine

Pror - 3.2015, str. 3

Ključne promjene Zakona o proračunu

Pror - 3.2015, str. 7

Novi propisi u sustavu javne nabave

Pror - 3.2015, str. 13

Javna nabava – primjeri iz prakse

Pror - 3.2015, str. 18

Nadzor rada i akata predstavničkih tijela jedinica LP(R)S-a

Pror - 3.2015, str. 23

Što nakon prijevremenih lokalnih izbora

Pror - 3.2015, str. 33

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2014. za obveznike u proračunskom sustavu

Pror - 3.2015, str. 39

Radno iskustvo i radni staž državnih službenika i namještenika

Pror - 3.2015, str. 46

Zakon o proračunu

Pror - 3.2015, str. 52
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)