RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Pror - 2.2015, str. 3

EU pomoći u proračunskom sustavu

Pror - 2.2015, str. 8

Promjene u proračunskom registru

Pror - 2.2015, str. 16

Specifičnosti knjigovodstvenog evidentiranja i popisa knjižnične građe

Pror - 2.2015, str. 19

Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Pror - 2.2015, str. 23

Izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu

Pror - 2.2015, str. 28

Statističko izvješće javne nabave

Pror - 2.2015, str. 32

Okvirni sporazum u sustavu javne nabave

Pror - 2.2015, str. 37

Objedinjena javna nabava u opskrbi električnom energijom i gorivom

Pror - 2.2015, str. 47

Pregled nekih rješidbi DKOM-a

Pror - 2.2015, str. 55

Mirovinsko osiguranje stranaca u svrhu znanstvenog istraživanja

Pror - 2.2015, str. 62

Plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

Pror - 2.2015, str. 68

Ugovori o djelu s fizičkim osobama različitog statusa

Pror - 2.2015, str. 71

Godišnje izvješće o sustavu unutarnjih financijskih kontrola

Pror - 2.2015, str. 78

Proračunske obavijesti

Pror - 2.2015, str. 0
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)