RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Promjene u proračunskom računovodstvu

Pror - 12.2015, str. 3

Pripreme za obavljanje godišnjeg popisa

Pror - 12.2015, str. 4

Pripreme za obračun za 2015. u proračunskom računovodstvu

Pror - 12.2015, str. 15

PDV obrazac za posljednje razdoblje oporezivanja u godini za proračunske osobe

Pror - 12.2015, str. 28

Osnovni standardi financiranja programa i projekta udruga sredstvima iz javnih izvora

Pror - 12.2015, str. 40

Novosti u procjeni fiskalnog učinka

Pror - 12.2015, str. 50

Elektronički račun i javna nabava

Pror - 12.2015, str. 55

Profesionalni propust u postupcima javne nabave

Pror - 12.2015, str. 62

Neuobičajeno niska cijena ponude u postupcima javne nabave

Pror - 12.2015, str. 70

Popis ugovora u sustavu javne nabave

Pror - 12.2015, str. 78

Pomoći lokalnim i područnim jedinicama iz državnog proračuna Republike Hrvatske

Pror - 12.2015, str. 85

Prigodna prava državnih i javnih službenika i namještenika

Pror - 12.2015, str. 91

Promjene u sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015.

Pror - 12.2015, str. 94
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)