RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna

Pror - 10.2015, str. 3

Bilježenje europskih izvora financiranja

Pror - 10.2015, str. 11

Promjene u Državnom proračunu za 2015. godinu

Pror - 10.2015, str. 16

Odluka o privremenom financiranju u prvom tromjesečju 2016. godine

Pror - 10.2015, str. 22

Mjerila koja moraju ispunjavati udruge koje se koriste sredstvima iz javnih izvora

Pror - 10.2015, str. 26

Kako provoditi postupke bagatelne nabave

Pror - 10.2015, str. 30

Ekonomski najpovoljnija ponuda u postupcima javne nabave

Pror - 10.2015, str. 33

Odgovori na pitanja iz područja javne nabave

Pror - 10.2015, str. 44

Rad i ovlasti predsjednika predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pror - 10.2015, str. 51

Prava i dužnosti lokalnih dužnosnika

Pror - 10.2015, str. 57

Poslovna tajna tijela javne vlasti

Pror - 10.2015, str. 65

Proces planiranja na državnoj te lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini

Pror - 10.2015, str. 69

Novčana pomoć kod državnih i javnih službenika i namještenika

Pror - 10.2015, str. 76

Neka materijalna prava u javnim službama

Pror - 10.2015, str. 83

Neka materijalna prava državnih službenika i namještenika

Pror - 10.2015, str. 88
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)