RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna i pripreme za planiranje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pror - 7.2014, str. 3

Primjena PDV-a kod pravnih osoba koje nisu porezni obveznici

Pror - 7.2014, str. 6

Osvrt na provjere formalnog sadržaja Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu i uočene nepravilnosti

Pror - 7.2014, str. 15

Odgovori na pitanja u području javne nabave

Pror - 7.2014, str. 18

Prava gospodarskih subjekata pri bagatelnoj nabavi

Pror - 7.2014, str. 24

Ponuda u postupku javne nabave

Pror - 7.2014, str. 32

Godišnji odmor državnih, javnih i lokalnih službenika i pravo na regres u 2014.

Pror - 7.2014, str. 42

Prijevoz za dolazak na posao i povratak s posla u javnim i državnim službama

Pror - 7.2014, str. 49

Ovlasti i odgovornost lokalnog izvršnog tijela

Pror - 7.2014, str. 58
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)