RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Temeljne knjigovodstvene evidencije u proračunskom računovodstvu za obveznike PDV-a

Pror - 5.2014, str. 3

Promjene Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Pror - 5.2014, str. 8

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014.

Pror - 5.2014, str. 10

Odgovori na pitanja u području javne nabave

Pror - 5.2014, str. 15

Interni akt kojim naručitelj uređuje način provedbe bagatelne nabave

Pror - 5.2014, str. 24

Novi propisi u sustavu javne nabave

Pror - 5.2014, str. 27

Pravno motrište uređenja plaća državnih i javnih službenika

Pror - 5.2014, str. 34

Plaće zaposlenih u školskim ustanovama – promjene u prvom kvartalu 2014.

Pror - 5.2014, str. 39

Izbori za članove Europskog parlamenta u RH

Pror - 5.2014, str. 45

Plaće i ograničenja plaća u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Pror - 5.2014, str. 51
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)