RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Kontrole potrošnje izvora financiranja u sustavu državne riznice

Pror - 11.2014, str. 3

Kako pravilno ispuniti obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka zakona i drugih propisa

Pror - 11.2014, str. 6

Suglasnost za preuzimanje obveza

Pror - 11.2014, str. 11

Utjecaj poreznih reformi na fiskalni kapacitet lokalnih zajednica

Pror - 11.2014, str. 15

Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi

Pror - 11.2014, str. 18

Nabava usluga iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi

Pror - 11.2014, str. 27

Nabava građevinskih radova u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti

Pror - 11.2014, str. 35

Odnos lokalnog predstavničkog i izvršnog tijela

Pror - 11.2014, str. 43

Proces planiranja na državnoj te lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za razdoblje 2015.-2017.

Pror - 11.2014, str. 50

Financijski plan ustanova u kulturi - primjer kazališta

Pror - 11.2014, str. 54

Granski kolektivni ugovor u osnovnom obrazovanju

Pror - 11.2014, str. 59

Administrativno-tehničko i pomoćno osoblje u školskim ustanovama

Pror - 11.2014, str. 63

Uočene nepravilnosti u poslovanju JLP(R)S

Pror - 11.2014, str. 69
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)