RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2014. - 2016.

Pror - 9.2013, str. 3

Neke knjigovodstvene rješidbe u proračunskom sustavu

Pror - 9.2013, str. 9

Obvezne kontrole u Obrascu PR-RAS

Pror - 9.2013, str. 15

Novi Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna

Pror - 9.2013, str. 19

Novi Pravilnik o proračunskom nadzoru

Pror - 9.2013, str. 23

Pregled uputa Ministarstva financija namijenjenih zdravstvenim ustanova u sanaciji

Pror - 9.2013, str. 28

Odgovori na pitanja iz područja javne nabave

Pror - 9.2013, str. 32

Sukob interesa na državnoj i lokalnoj razini

Pror - 9.2013, str. 38

Konstituiranje predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pror - 9.2013, str. 46

Novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Pror - 9.2013, str. 54

Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 9.2013, str. 57

Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Pror - 9.2013, str. 63
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)