RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Način i uvjeti zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pror - 5.2013, str. 3

Predmet nabave

Pror - 5.2013, str. 5

Dokumentacija u otvorenom postupku javne nabave

Pror - 5.2013, str. 8

Što donosi novi Zakon o pravu na pristup informacijama

Pror - 5.2013, str. 18

Promišljanja o primjeni čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama

Pror - 5.2013, str. 23

Smjenski i dvokratni rad u školama

Pror - 5.2013, str. 26

Utjecaj smanjenja plaća u državnoj službi na smanjenje plaća u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Pror - 5.2013, str. 31

Volonterstvo prema Zakonu o volonterstvu

Pror - 5.2013, str. 35

Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 5.2013, str. 41

Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Pror - 5.2013, str. 48
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)