RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Evidentiranje namjenskih, opcih i vlastitih prihoda kod proracunskih korisnika u sustavu riznice

Pror - 12.2013, str. 3

Racunovodstveno motrište upravljanja proracunskom imovinom

Pror - 12.2013, str. 9

Godišnji popis u proracunskom sustavu

Pror - 12.2013, str. 11

Pripreme za godišnji obracun za 2013. u proracunskom racunovodstvu

Pror - 12.2013, str. 22

Izvještaj o obvezama u 2013.

Pror - 12.2013, str. 38

Upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH

Pror - 12.2013, str. 46

Plan nabave za 2014. u sustavu javne nabave

Pror - 12.2013, str. 53

Odgovori na pitanja u podrucju javne nabave

Pror - 12.2013, str. 59

Prigodna materijalna prava državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika

Pror - 12.2013, str. 65

Tumacenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 12.2013, str. 69

Tumacenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Pror - 12.2013, str. 70
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)