RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Proces planiranja na državnoj i lokalnoj razini za razdoblje 2013.-2015.

Pror - 7.2012, str. 3

Proračunski financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.

Pror - 7.2012, str. 6

Računovodstveni sustavi kao potpora razvoju financijskog upravljanja i kontrola

Pror - 7.2012, str. 11

Novi Priručnik za financijsko upravljanje i kontrole

Pror - 7.2012, str. 16

Okvirni sporazum u sustavu javne nabave

Pror - 7.2012, str. 18

Odgovori na pitanja u području javne nabave

Pror - 7.2012, str. 26

Ustrojstvo državne uprave u RH

Pror - 7.2012, str. 33

Etički kodeks državnih službenika

Pror - 7.2012, str. 38

Obračun plaće zaposlenih u osnovnim i srednjim školama

Pror - 7.2012, str. 42

Rad kroz pripravnost u mreži javne zdravstvene službe

Pror - 7.2012, str. 49

Godišnji odmor zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pror - 7.2012, str. 51

Nadoknada za odvojeni život i terenski dodatak zaposlenih u javnom sektoru

Pror - 7.2012, str. 53

Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 7.2012, str. 59

Pregled tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Pror - 7.2012, str. 63
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)