RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Financijski izvještaji u proračunskom računovodstvu za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2012.

Pror - 4.2012, str. 3

Uz Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012.godinu

Pror - 4.2012, str. 5

Pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom

Pror - 4.2012, str. 10

Odgovori na pitanja

Pror - 4.2012, str. 16

Planiranje aktivnosti za razvoj financijskog upravljanja i kontrola

Pror - 4.2012, str. 23

Plaće zaposlenih u djelatnosti zdravstva

Pror - 4.2012, str. 30

Rad u dežurstvu, rad u pripravnosti i rad po pozivu kod zdravstvenih radnika

Pror - 4.2012, str. 40
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)