RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Posebnosti godišnjeg popisa kod proracuna i proracunskih korisnika

Pror - 12.2012, str. 2

Evidentiranje namjenskih, opcih i vlastitih prihoda kod proracunskih korisnika državnog proracuna

Pror - 12.2012, str. 12

Neke knjigovodstvene evidencije u sustavu proracuna

Pror - 12.2012, str. 17

Pripreme za godišnji obracun u proracunskom racunovodstvu za 2012.

Pror - 12.2012, str. 23

Rokovi ispunjenja novcanih obveza u ugovorima koje sklapaju osobe javnog prava

Pror - 12.2012, str. 40

Odgovori na pitanja u podrucju javne nabave

Pror - 12.2012, str. 46

Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi

Pror - 12.2012, str. 54

„Opce“ obveze narucitelja u sustavu javne nabave

Pror - 12.2012, str. 61

Novi kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Pror - 12.2012, str. 71

Pravo državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika na prigodne nagrade

Pror - 12.2012, str. 89

Dnevnica za službena putovanja u zemlji zaposlenih u javnom sektoru

Pror - 12.2012, str. 92

Promjene u okviru fiskalne odgovornosti

Pror - 12.2012, str. 97

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o proračunu

Pror - 12.2012, str. 101

Prijedlog Zakona o sanaciji javnih ustanova

Pror - 12.2012, str. 105
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)