RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Novo financijsko izvještavanje u sustavu proračuna

Pror - 4.2011, str. 2

Politika teritorijalnog preustroja i funkcionalne decentralizacije u Hrvatskoj

Pror - 4.2011, str. 10

Ugovori o djelu s fizičkim osobama koje nisu isplatiteljevi radnici

Pror - 4.2011, str. 18

Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 4.2011, str. 24

Pregled tumačenja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Pror - 4.2011, str. 31
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)