RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Godišnji propisi kod proračuna i proračunskih korisnika

Pror - 12.2011, str. 2

Evidentiranje namjenskih, općih i vlastitih prihoda kod proračunskih korisnika državnog proračuna

Pror - 12.2011, str. 11

Neke knjigovodstvene evidencije u sustavu proračuna

Pror - 12.2011, str. 16

Proračunsko računovodstvo - pripreme za godišnji obračuna za 2011.

Pror - 12.2011, str. 22

Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti u sustavu javne nabave

Pror - 12.2011, str. 38

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima

Pror - 12.2011, str. 44

Zakup i kupoprodaja poslovnog prostora

Pror - 12.2011, str. 46

Plaće zaposlenih u javnom sektoru

Pror - 12.2011, str. 51
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)