RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Priprema državnog proračuna za razdoblje 2012. – 2014. i privremeno financiranje

Pror - 10.2011, str. 2

Priprema lokalnih i područnih proračuna za razdoblje 2012. – 2014.

Pror - 10.2011, str. 10

Tumačenje odredbe Zakona o vatrogastvu

Pror - 10.2011, str. 16

Obračun plaće zdravstvenih radnika

Pror - 10.2011, str. 18

Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 10.2011, str. 26

Tumačenja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Pror - 10.2011, str. 29
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)