RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Praktična primjena promjena u računovodstvu proračuna i proračunskih korisnika od 1. siječnja 2011.

Pror - 1.2011, str. 2

Godišnji popisi kod proračuna i proračunskih korisnika

Pror - 1.2011, str. 8

Pripreme za godišnji obračun za 2010. u proračunskom računovodstvu

Pror - 1.2011, str. 17

Sadržaj, značenje i primjena Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Pror - 1.2011, str. 35

Izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011.

Pror - 1.2011, str. 45

Plaće i druga materijalna prava zaposlenih u javnom sektoru

Pror - 1.2011, str. 51
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)