RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Računovodstveno i porezno motrište spajanja i pripajanja proračunskih ustanova

Pror - 7.2010, str. 2

Polugodišnji financijski izvještaji za 2010.

Pror - 7.2010, str. 10

Povlačenje naknade na teret HZZO-a i HZZOZZR-a i povrati više isplaćenih naknada i rashoda za zaposlene u državni proračun

Pror - 7.2010, str. 15

Novosti u sustavu javne nabave

Pror - 7.2010, str. 21

Klasifikacija radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi

Pror - 7.2010, str. 28

Primjena Zakona o plaćama u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi – ogledni primjeri općih i pojedinačnih akata

Pror - 7.2010, str. 35

Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 7.2010, str. 42

Pregled tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Pror - 7.2010, str. 48

Izrada financijskih planova proračunskih korisnika i proračuna za razdoblja 2011. – 2013.

Pror - 7.2010, str. 50
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)